درباره ما

صفحه اول > >

چشم‌انداز

-    پایداری، توسعه و حضور موثر در بازار تولید قطعات خودرو داخلی
-    تامین‌کننده معتبر در ساخت تجهیزات مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی