پردازنده‌ها

صفحه اول > پردازنده‌ها >
مشخصات "کابل عیب یاب میکسری"
Mixer/Injection Gas ECU to RS232/USB Interface Type
4Way Amp Superseal with male contacts ECU side Connection
PC side Connection DB9F /USB