کارخانه

صفحه اول > کارخانه >

کنترل کیفیت و آزمایش

کنترل کیفیت طبق الزامات ISO/TS و الزامات مشتری با نهایت دقت انجام می‌گیرد. در حال حاضر قاره سبز از خدمات موجود آزمایشگاه‌های معتبر خارج از شرکت، جهت تست‌ها استفاده می‌کند.